Lokalt samarbejde

Dagtilbud

Klubber og foreninger

Hjortshøj Universet

Øvrige samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Virupskolen arbejder tæt sammen med de lokale dagtilbud omkring børnenes skolestart. Vi har i samarbejdet et særligt fokus på "tidlig indsats" og på at lave den bedst mulige overgang for barnet mellem børnhave og skole.

Skolen er en del af Projekt Ældstebørn. Projektet henvender sig til dagtilbuddets ældste børnegruppe - de kommende skolestartere. De pædagogiske mål med projektet er at skabe fællesskaber, nye venskaber og relationer på tværs af børnegrupperne og at skabe et kendskab til skolen/SFO. Et kendskab, som medvirker til, at barnet føler sig tryg og kendt med de nye rammer, når skoletiden starter.

Læs mere om Ældstebørnsprojektet her >>

Skolens elever har også stor glæde af vores samarbejde med lokale idrætsforeninger og klubber. Klubben Hjortshøj tilbyder både indendørs og udendørs aktiviteter for elever fra 5. klasse og op, og foreningen Den kreative skole Aarhus formidler kontakt mellem elever, der vil gå til kreative fritidstilbud inden for musik, dans, drama og billedkunst.

I samarbejde med Ung i Aarhus kan de 13-15-årige også vælge mellem masser at tilbud. Ungdomsskolen tilbyder aktiviteter, kurser, ture, workshops og events med andre unge i samme alder. Ud over ungsomsskolen består Ung i Aarhus også af fritidsklubber, ungdomsklubber og legepladser med pædagogisk personale.

Det er skolens ansvar at vurdere, om eleverne i 8. klasse opfylder de personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har vi også et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervsskoler, erhvervsrettede gymnasier, alemene gymnasier, HF og andre uddanelsesinstitutioner.

 

Fællesskab | Engagement | Respekt

Kontakt