Ny elev

Skolestart

Indskriv i børnehaveklasse

Skoleskift

Velkommen

Første skoledag på Virupskolen er noget ganske særligt og en stor begivenhed i dit barns liv - uanset om barnet starter i 0. klasse eller i en af de større klasser.

Vi glæder os til at tage imod jeres børn og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Skolestart i 0. klasse
På Virupskolen arbejder vi tæt sammen med Hjortshøj Dagtilbud om at lave en glidende overgang fra børnehave til skole for at give jeres barn en god og tryg skolestart.

Jeres barn starter i indskolingen i afdeling A, som dækker 0. - 5. årgang.

Skoledagen veksler mellem undervisning og leg, som udvikler børnenes sproglige, udtryksmæssige og sociale færdigheder. Leg og motion udgør også et centralt element i de efterfølgende klassetrin.

Lærere og pædagoger samarbejder i klasseteam, og vi gør meget for at fremme fællesskabsfølelsen mellem eleverne på tværs af klasser og årgange.

Kommunikation mellem skole og hjem
På Virupskolen prioriterer vi den gode kommunikation mellem hjemmet og skolen meget højt.

På hjemmesiden finder du masser af praktisk information om skolen. Der er også gode muligheder for kommunikation mellem skole og hjem, og derfor benytter vi os i det daglige af elektronisk kommunikation i stedet for skriftlig kommunikation. Dette foregår via hjemmesidens lukkede områder (skolens intranet), som kræver login:

  • ForældreIntra
  • ElevIntra

Vi holder jer også orienteret om stort og småt fra skolen via nyhedsbreve, og I har mulighed for at følge dagligdagen via skolens side på Facebook >>

 

Fællesskab | Engagement | Respekt

Kontakt