Senest status og byggenyt anlægsprojektet

OBS: D. 25/3 2018

Byggepladsen har desværre været ramt af hærværk og flere indbrud. Det medfører, at byggefirmaet har valgt igen at sætte lys på byggepladsen om natten. Dette er nødvendigt for bedre at undgå flere tyverier.

 

Byggenyt august 2018

Nybyggeri og ombygning af skolen er på sit højeste. I efteråret bygges der på skolen i tre faser:

Fase 1: Tilbygning af fløj indeholdende 4 klasselokaler, fællesområde, natur og teknik lokale og billedkunst lokale (forventet færdig januar 2019)

Fase 2: Ved Skoletorvet ombygges arealer til nyt hjemkundskabslokale og ny skolebod (Forventet færdig marts 2019)

Fase 3: I udskolingen ombygges arealer til nyt musik lokale, nyt håndværk og design lokale (håndarbejde, sløjd, billedkunst), fællesarealer, fortælletrappe der forbinder stuen og kælder samt nye ungemiljøer, hvor Klubben Hjortshøj skal flytte ind (Forventet færdig marts 2019)

Længe har vi ønsket skolen større og ikke mindst faglokaler, som er tidssvarende. Det får vi nu, og vi glæder os helt utrolig meget til, at det hele er afsluttet i sommeren 2019. Vi er alle klar over, at det bliver en drøj periode at skulle igennem, hvor hverdagen ikke er som den plejer at være, hvor ting der tidligere var en selvfølge i undervisningen, pludselig ikke kan lade sig gøre osv.

Alle på skolen er indstillet på, at få det bedste ud af de muligheder, der er i perioden. Samtidig bliver dialogen, svar på spørgsmål, orientering om hvor langt vi er nået i de tre faser, hvad der går som planlagt, og hvad der måske ikke går som planlagt, vigtigt i perioden.

Vi vil løbende orientere i klasserne, her på hjemmesiden og i skolens nyhedsbrev ”Forældrenyt”. I hele perioden er der i dialog med elevrådet og skolebestyrelsen også et særligt fokus på byggeriet.

Har I spørgsmål eller har brug for kontakt til skolen vedr. byggeriet, er man altid meget velkommen til at tage kontakt til klasseteamet, skolens kontor eller skoleleder.

På Skoletorvet er ophængt tegninger over byggeriet, som visuelt kan give et overblik over ombyg og tilbyg på skolen.

 

Byggenyt januar 2018

Tilbygning

Vi tog i december 2017 første spadestik til Virupskolens nye tilbygning, og vi glæder os til at følge byggeriets tilblivelse. Når bygningen står færdig i vinteren 2018, vil den indeholde 3 nye fælleslokaler, et billedkunstlokale og et natur- og tekniklokale. Mellem den nye tilbygning og det eksisterende bygges et væksthus, som knytter bygningerne sammen. 

Virupskolens udvidelse vil forgå i tre etaper. Første etape er byggeriet af skolens nye tilbygning. Anden etape er ombygning af udskolingen, hvor Klubben Hjortshøj flytter ind på skolen. Tredje og sidste etape er ombygning af lokaler omkring skoletorvet, hvor der bygges hjemkundskabslokale i forbindelse med skolens bod. Byggeri og ombygning forventes færdigt ultimo 2019.

 

Tegning over nybyggeri og ombygning

I vedlagte materiale kan du få mere viden om skolens nybyggeri og ombygning.

Klik her for at se tegninger af byggeriet

 

Byggeplads

Byggepladsen er aflukket og der er kun adgang for håndværkere til byggeområdet. På skolen sætter vi meget stor pris på, at beboere i området henvender sig, hvis de oplever noget mistænkeligt omkring skolen, eller hvis forhold ikke er som de skal være på skolen. Fx hvis et vindue står åbent i weekenden. Vi håber, at samme hjælpende opmærksomhed vil være omkring byggeriet. Hvis nogen bliver opmærksomme på ophold eller forhold på byggepladsen, som ikke er efter forskrifterne, vil vi meget gerne kontaktes. Skolens telefonnummer er 87139930 og mailadressen er [email protected] I akutte tilfælde kan alarmcentralen kontaktes på 114.

Oplever vores naboer gener af byggeriet, som vi ikke selv har været opmærksomme på at imødekomme, vil vi også meget gerne høre fra jer.  

 

Parkering

Skolens parkeringsplads er blevet mindre, da det har været nødvendigt at lave en ny udkørsel til Virupvej. Det er lovligt at parkere i de afmærkede båse på skolens parkeringsplads. Hvis alle parkeringspladser er optaget, henviser vi til den store parkeringsplads ved Virupskovvej. Det er ikke tilladt at holde i rabatten eller andre steder på skolens areal, da det kan være til fare for sikkerheden, når bl.a. elever skal til og fra skolen.

Byggenyt december 2017

Byggenyt forår 2017

Opdateret 20180108

Kontakt

Spørgsmål vedr. anlægsprojektet rettes til:

Skoleleder Helle Mølgaard

Tlf.: 87 13 99 30 / 41 85 71 93

Mail: [email protected]

Se tegninger