Tidligere status og byggenyt

Senest status og byggenyt anlægsprojektet

Byggenyt december 2017

 

Dec. 2017

Byggeriet af skolens nye tilbygning er begyndt. Vi tages første spadestik til tilbygningen i december måned, og vi glæder os til at følge byggeriets tilblivelse. Når bygningen står færdig i vinteren 2018, vil den indeholde 3 nye fælleslokaler, et billedkunstlokale og et natur- og tekniklokale. Mellem den nye tilbygning og det eksisterende bygges et væksthus, som knytter bygningerne sammen. 

Virupskolens udvidelse vil forgå i tre etaper. Første etape er byggeriet af skolens nye tilbygning. Anden etape er ombygning af udskolingen, hvor Klubben Hjortshøj flytter ind på skolen. Tredje og sidste etape er ombygning af lokaler omkring skoletorvet, hvor der bygges hjemkundskabslokale i forbindelse med skolens bod. Byggeri og ombygning forventes færdigt ultimo 2019.

 

Byggeplads

Byggepladsen er aflukket og der er kun adgang for håndværkere til byggeområdet. På skolen sætter vi meget stor pris på, at beboere i området henvender sig, hvis de oplever noget mistænkeligt omkring skolen, eller hvis forhold ikke er som de skal være på skolen. Fx hvis et vindue står åbent i weekenden. Vi håber, at samme hjælpende opmærksomhed vil være omkring byggeriet. Hvis nogen bliver opmærksomme på ophold eller forhold på byggepladsen, som ikke er efter forskrifterne, vil vi meget gerne kontaktes. Skolens telefonnummer er 87139930 og mailadressen er [email protected] I akutte tilfælde kan alarmcentralen kontaktes på 114.

Oplever vores naboer gener af byggeriet, som vi ikke selv har været opmærksomme på at imødekomme, vil vi også meget gerne høre fra jer.  

 

Parkering

Skolens parkeringsplads er blevet mindre, da det har været nødvendigt at lave en ny udkørsel til Virupvej. Det er lovligt at parkere i de afmærkede båse på skolens parkeringsplads. Hvis alle parkeringspladser er optaget, henviser vi til den store parkeringsplads ved Virupskovvej. Det er ikke tilladt at holde i rabatten eller andre steder på skolens areal, da det kan være til fare for sikkerheden, når bl.a. elever skal til og fra skolen.

 

 

Opdateret 1.12.2017

Kontakt

Spørgsmål vedr. anlægsprojektet rettes til:

Skoleleder Helle Mølgaard

Tlf.: 87 13 99 30 / 41 85 71 93

Mail: [email protected]