Status på anlægsprojektet

I det seneste års tid har en nedsat projektstyregruppe samt arbejdsgrupper fra Virupskolen og FU Hjortshøj i samarbejde med rådgivere arbejdet på udviklingen af en helhedsplan for skolen. Helhedsplanen tager udgangspunkt i at skabe gode sammenhænge for elever og fritidsbrugere, så fælles læringsarealer er placeret tæt på den aldersgruppe, der anvender dem.

Helhedsplanen anskueliggør, hvordan skolen kan udbygges over tid, så den bygningsmæssige sammenhæng er intakt og den pædagogiske retning understøttes af de fysiske rammer.

Ved projektets start har det været klart, at hele planen ikke har kunnet indfries på en gang. Når projektforløbet har trukket ud, skyldes det blandt andet, at prognoserne for Virupskolen har ændret sig undervejs, så projektet er blevet indskrænket ift. antallet af fælleslokaler.

Før sommerferien forventes det, at Aarhus Byråd godkender anlægsindstillingen, der skal give midler til FU’s indflytning på skolen, til personalefaciliteter samt til flere fælleslokaler på skolen, der både kan anvendes til undervisning og fritid.

Ultimo august forventes det, at RULL-indstillingen godkendes af byrådet, så der her igennem også vil blive tildelt Virupskolen midler til nyt natur- og teknologilokale, musiklokale samt ombygning af håndarbejde og sløjd til håndværk og design.

Når begge indstillinger forventeligt er godkendt i slutningen af august, genoptages arbejdet med udviklingen af projektet i styregruppe og arbejdsgrupper.

Udførsel af projektet vil sandsynligvis kunne startes i sommeren 2017 med en byggeperiode på ca. 1 år.

 

Kontakt

Spørgsmål vedr. anlægsprojektet rettes til:

Skoleleder Helle Mølgaard

Tlf.: 87 13 99 30 / 41 85 71 93

Mail: [email protected]