Skolebestyrelsen

Raffaele Brahe-Orlandi

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Hjortshøjvangen 84
Postnr.: 8530  Hjortshøj
Telefon: 30587827
Mobil: 30284803
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er far til Sebastian og Kerstin i 4.c og 2.b. I skolebestyrelsen arbejder jeg for en skole med et trygt læringsmiljø, hvor eleverne har mulighed for at udfolde sig kreativt og skabende i meningsgivende sammenhænge. Skolebestyrelsen har mulighed for at bidrage hertil ved at føre det overordnede tilsyn med skolen, diskutere værdier og formulere visioner og principper. I det forgangne år har vi eksempelvis været med til at formulere Virupskolens nye vision (Den Skabende Skole) - en vision, der ikke mindst matcher de muligheder og udfordringer, den nye skolereform fører med sig. Jeg har siddet i bestyrelsen de sidste 2 år, og jeg har oplevet vores indsats som konstruktiv og meningsgivende. Derfor stiller jeg op igen - i håbet om at kunne fortsætte arbejdet hen imod en god skole for alle børn i Hjortshøj. Til daglig arbejder jeg som lektor ved Læreruddannelsen i Århus, hvor jeg underviser og vejleder lærerstuderende samt arbejder med uddannelsesforskning og skoleudvikling.

Rasmus Fink Lorentzen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Kastanjehaven 100, 8520 Lystrup
Postnr.: 8520  Lystrup
Mobil: 28777385
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er far til Mikkel, Alma og Lauge på henholdsvis 5., 3. og 0. årgang, og jeg har siddet i skolebestyrelsen siden 2012. Jeg synes, det er vigtigt at have et helhedsperspektiv på Virupskolen: Skolen skal være et trygt og stimulerende sted, hvor vores børn kan lære, skabe, lege og dannes i et fællesskab. I bestyrelsen arbejder vi bl.a. med principper og værdier for skolen. Men det er vi slet ikke færdige med, så derfor stiller jeg op igen. I mine to år har jeg været med til at arbejde med skolens nye visionspapir om den skabende og kreative skole og principperne for inddragelse af it i et pædagogisk og dannelsesmæssigt perspektiv. For tiden har vi naturligvis fokus på mulighederne i skolereformen. Jeg synes, det er værdifuldt og vigtigt at følge skolens arbejde tæt og være med til at påvirke og udvikle vores skole. Til daglig er jeg ansat ved Læreruddannelsen i Aarhus, hvor jeg er lektor i dansk. For tiden er jeg ph.d.-studerende og forsker i innovativ undervisning med it. Og ja, når jeg ikke lige er optaget af dette, spiller jeg musik og er sammen med familien.