Rapport

Læs mere...

Kvalitetsrapport

Med afsæt i børn og unge-politikken har byrådet vedtaget fire mål, som tilsammen udtrykker, hvad der i Aarhus Kommune forstås ved kvalitet for byens børn og unge. Overskrifterne er læring og udvikling, rummelighed, sundhed og trivsel samt forældresamarbejde.

Kvalitetsrapporterne for de aarhusianske dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud samt Børn og Unges fælles funktioner følger hvert andet år op på disse mål.

 

Kvalitetsrapporternes formål

Rapporterne er et værktøj til udvikling og dialog, som tjener tre formål:

  • De understøtter den vigtige lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere om, hvordan det går, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed
  • De muliggør gensidig læring mellem dag,- undervisnings- eller fritidstilbud. Og de muliggør læring og udveksling af erfaringer på tværs af tilbud i hele 0-18 års perspektivet
  • De udgør hovedelementet i det tilsyn, der er pålagt byrådet ved lov

 

Kvalitetsrapporten 2015

Virupskolens kvalitetsrapport for 2015 kan ses her >>

 

Kvalitetsrapporten 2017

Virupskolens kvalitetsrapport for 2017 kan ses her >>

Fællesskab | Engagement | Respekt