Vores vision og værdigrundlag

Vision for Virupskolen - den skabende skole

 • skaber respektfulde fællesskaber for alle
 • skaber læringsrum, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes læringsforudsætninger 
 • skaber mulighed for, at kreativitet, nysgerrighed, forundring, eksperimenter og fordybelse er en integreret  del af skolens læringsmiljøer
 • skaber læringsmiljøer, der tager afsæt i  lokalsamfundets muligheder
 • skaber rum for, at eleven lærer at se sig selv og sig selv i omverden​​


Værdigrundlag for Virupskolen

 • Engagement:
  Vi har noget på hjerte, vi vil hinanden og er optaget af verden omkring os
   
 • Fællesskab
  Vi sætter pris på gode traditioner med plads til humor og skæve tiltag
   
 • Respekt
  Forskellighed er en styrke og alle er vigtige