Virupskolen

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 17-09-2015: 623 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal >>

 

Gennemsnitskarakterer

Seneste karaktergennemsnit for Virupskolen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside >>

 

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen >>

 

Fællesskab | Engagement | Respekt