Byens skole

Skolen i Hjortshøj

Virupskolen er byens skole i Hjortshøj. Skolen er en moderne folkeskole med høj faglighed i fokus. Skolen er meget udviklingsorienteret, og vi har tradition for hele tiden at arbejde med nye pædagogiske projekter, så vi til stadighed forbedrer vores undervisnings- og fritidstilbud til eleverne.  

Udover høj faglighed har arbejdet med trivslen en central plads. Både når det gælder elevernes og medarbejdernes trivsel. Samarbejdet medarbejderne imellem er kendetegnet ved åbenhed, engagement og plads til forskellighed. Skole/hjem-samarbejdet vægtes højt, og skolen har en forældrekreds, der engagerer sig meget i deres børns skoledag.

Virupskolen er omgivet af skov og mark. Skolen har i en lang årrække været kendetegnet ved sin grønne profil og har både i drift, i undervisning og i børnenes fritid opmærksomheden rettet på såvel natur som miljø.

Virupskolen er en tresporet skole med godt 600 elever og 85 medarbejdere, der alle arbejder i faglige teams. Vores SFO har cirka 300 børn.

Vi er en afdelingsopdelt skole, hvor hensigten er at skabe trygge rammer for alle, og hvor lærerne som hovedregel har deres timer samlet i én afdeling. Afdelingerne er inddelt i dynamiske og udviklingsorienterede årgangsteams, hvor lærere og pædagoger har et tæt samarbejde om skolens engagerede elever.  

Fællesskab | Engagement | Respekt