x

For trivsel - mod mobning

Virupskolens pædagogiske grundlag

Det er Virupskolens målsætning, at skolens børn og unge trives, tilegner sig viden og færdigheder og herigennem opnår et grundlag, som medvirker til, at de får et godt og velfungerende liv i et demokratisk samfund.

Det er skolens grundsyn, at kompetenceudvikling, respekt, fællesskab og engagement fremmes bedst, når undervisning og fritid har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppens styrkeområder og resurser.

    
På Virupskolen arbejder vi på baggrund af en pædagogisk platform, hvor vi tror på, at:

  • børn vil, hvis de kan
  • forskellighed er en berigelse
  • børn lærer og udvikler sig i fællesskaber
  • børn skal forstås i alle deres kontekster
  • de voksnes samarbejde er altafgørende for succes

 
      

Fællesskab | Engagement | Respekt