SFO

      Orienteringsmøde

  for kommende skolestartere

            på Virupskolen

      Tirsdag d. 14/11 2017.

          Kl. 18.00 - 20.00

Følg os på Facebook