Varslet konflikt

Læs mere om den varslede konflikt på

www.aarhus.dk/konflikt

og på Forældreintra.

Valg til skolebestyrelsen 2018

Indkaldelse til kommende 0. klasse

                 HUSK:

                  Tyvstartsmøde

          for kommende skolestartere.

             Tirsdag d. 12. juni 2018

                   på skoletorvet

SFO

Følg os på Facebook